Εξετάσεις

Στο οφθαλμολογικό κέντρο Eye Focus – Μιχαήλ Αρβανίτης καλύπτουμε τις διαγνωστικές εξετάσεις σε όλους τους τομείς της οφθαλμολογίας. Η εμπειρία του χειρουργού οφθαλμιάτρου Μιχαήλ Αρβανίτη σε συνδυασμό με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό μας επιτρέπουν να πραγματοποιούμε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις που χρειάζεστε με ακρίβεια και ασφάλεια. Από έναν απλό διαθλαστικό έλεγχο μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εξετάσεις μπορείτε να εμπιστευτείτε το κέντρο μας.

Πιο συγκεκριμένα οι εξετάσεις που διενεργούμε χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

γενικός οφθαλμολογικός έλεγχος

εξειδικευμένες εξετάσεις συγκεκριμένων τμημάτων του οφθαλμού

ειδικές μελέτες συγκεκριμένων παθήσεων

Οι Εξετάσεις που σας παρέχουμε

Τομογραφία Οπτικής Συνοχής (OCT)

Η τομογραφία οπτικής συνοχής (Optical Coherence Tomography) είναι μια ανώδυνη, γρήγορη και ακίνδυνη εξέταση.

Φλουοροαγγειογραφία

Η ψηφιακή φλουοροαγγειογραφία είναι μια διαγνωστική εξέταση που επιτρέπει στον οφθαλμίατρο να μελετήσει την κατάσταση των αγγείων.

Μελέτη Γλαυκώματος

Η μελέτη γλαυκώματος αποτελείται από το σύνολο των απαραίτητων εξετάσεων για τη διάγνωση,ταξινόμηση , σταδιοποίηση και θεραπεία του γλαυκώματος.

Μελέτη Σακχαρώδη Διαβήτη

Η παρακολούθηση ενός ανθρώπου που πάσχει από ΣΔ θα πρέπει να είανι συστηματική, ενδελεχής και συνεχής.

Γενικός οφθαλμολογικός έλεγχος

Γενικός οφθαλμολογικός έλεγχος

Έλεγχος μυωπίας / υπερμετρωπίας / αστιγματισμού / πρεσβυωπίας, έλεγχος καταρράκτη, μέτρηση πίεσης οφθαλμού,

 

Εξειδικευμένες εξετάσεις

Εξειδικευμένες εξετάσεις

Πρόκειται για εξετάσεις που μας επιτρέπουν να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα τμήματα του οφθαλμού όπως: η τοπογραφία, η OCT (τομογραφία οπτικής συνοχής), φλουροαγγειογραφία, βυθοσκόπηση, γωνιοσκοπία κτλ

Ειδικές μελέτες

Ειδικές μελέτες

Πρόκειται για ένα σύνολο εξετάσεων που διενεργούνται για τον πλήρη έλεγχο συγκεκριμένων παθήσεων όπως: μελέτη στραβισμού, μελέτη σακχαρώδους διαβήτη, μελέτη γλαυκώματος κτλ