Μελέτη Σακχαρώδη Διαβήτη

Διαγνωστική Μελέτη Σακχαρώδη Διαβήτη

Ο σακχαρώδης διαβήτης προκαλεί ή επιδεινώνει πολλές παθήσεις των οφθαλμών μεταξύ των οποίων καταρράκτη, λοιμώξεις, γλαύκωμα κτλ. Παρόλα αυτά η συχνότερη και μάλλον σοβαρότερη επιπλοκή είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, δηλαδή η προσβολή του βυθού του ματιού. Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, εάν δεν προληφθεί, διαγνωσθεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα για την όραση.

Η πλήρης μελέτη του γλαυκώματος περιλαμβάνει:

  • Η παρακολούθηση ενός ανθρώπου που πάσχει από ΣΔ θα πρέπει να είανι συστηματική, ενδελεχής και συνεχής.
  • Η μελέτη διαβήτη στο EYE FOCUS περιλαμβάνει:
  • Εκτίμηση Οπτικής Οξύτητας
  • Έλεγχο με βιομικροσκόπηση του προσθίου θαλάμου
  • Μέτρηση της ενδοφθάλμιας πιέσεως
  • Βυθοσκόπηση υπο μυδρίαση με έλεγχο ωχράς, οπτικού νεύρου και περιφέρειας αμφιβληστροειδούς
  • Έγχρωμη και ανέυθρη φωτογράφηση του βυθού και της ωχράς
  • OCT ωχράς και οπτικού νεύρου
  • Αγγειογραφία βυθού αν κριθεί απαραίτητο

Με αυτές τις εξετάσεις και τη σωστή καθοδήγηση για έγκαιρη επανεκτίμηση και παρακολούθηση είμαστε σε θέση να ανιχνεύουμε έγκαιρα πιθανές επιπλοκές αλλά και να παρακολουθούμε την εξέλιξη τους ώστε να προβαίνουμε άμεσα στις ενδεδειγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις.