Μελέτη Γλαυκώματος

Διαγνωστική Μελέτη Γλαυκώματος

Με τον όρο «Γλαύκωµα» αναφερόμαστε σε μια εξελισσόμενη κατάσταση που κατατάσσεται στις οπτικές νευροπάθειες. Πρόκειται δηλαδή για μια προοδευτική καταστροφή του οπτικού νεύρου και των νευρικών ινών. Οι αιτίες του γλαυκώματος δεν είναι απολύτως γνωστές. Αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, το οπτικό νεύρο καταστρέφεται από την υψηλή πίεση του οφθαλμού. Η μελέτη γλαυκώματος αποτελείται από το σύνολο των απαραίτητων εξετάσεων για τη διάγνωση,ταξινόμηση , σταδιοποίηση και θεραπεία του γλαυκώματος.

Η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πιέσεως αποτελεί μόνο μια από τις παραμέτρους που εξετάζουμε στο γλαύκωμα. Αυτή όμως η μέτρηση από μόνη της δεν μας επιτρέπει να παρακολουθούμε σωστά το γλαύκωμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο στόχος στη θεραπεία του γλαυκώματος δεν είναι απλώς η μείωση της πιέσεως. Αντιθέτως ο στόχος μας είναι να μειώσουμε την πίεση σε τέτοια επίπεδα που δεν προκαλείται περαιτέρω καταστροφή των οπτικών ινών του οπτικού νεύρου.

Η πλήρης μελέτη του γλαυκώματος περιλαμβάνει:

  • Διαδοχικές μετρήσεις της ενδοφθάλμιας πιέσεως
  • Έγχρωμη και ανέρυθρη φωτογράφηση βυθού και οπτικού νεύρου
  • OCT (τομογραφία συνοχής) οπτικού νεύρου και γωνίας προσθίου θαλάμου
  • Μετρηση του πάχους του κερατοειδούς
  • Βιομικροσκόπηση προσθίου θαλάμου
  • Γωνιοσκοπία
  • Βυθοσκόπηση
  • Οπτικά πεδία

Στο Eye focus διαθέτουμε και τον εξοπλισμό αλλά και την εμπειρία να διενεργούμε το σύνολο των εξετάσεων που απαιτούνται για τη σωστή μελέτη γλαυκώματος. Με αυτό τον τρόπο είμαστε σε θέση να ανιχνεύσουμε το γλαύκωμα σε πρώιμα στάδια και να εκτιμήσουμε με μεγάλη ακρίβεια των ρυθμό απώλειας του οπτικού πεδίου. Επιπλέον η παρακολούθηση γίνεται λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις παραμέτρους σε ήδη εγκατεστημένα γλαυκώματα. Όλα τα παραπάνω συντελούν σε μια εξατομικευμένη και εξειδικευμένη αντιμετώπιση και θεραπεία, αναλόγως των αναγκών κάθε ασθενούς.