Τομογραφία Οπτικής Συνοχής OCT

Τομογραφία Οπτικής Συνοχής (OCT)

Η τομογραφία οπτικής συνοχής (Optical Coherence Tomography) είναι μια ανώδυνη, γρήγορη και ακίνδυνη εξέταση. Αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες και χρησιμότερες οφθαλμολογικές εξετάσεις. Με την OCT είναι δυνατή η ακριβής απεικόνιση πολλών οφθαλμολογικών ιστών. Θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με μια μαγνητική τομογραφία του οφθαλμού, αν και η OCT δεν χρειάζεται την έγχυση σκιαγραφικής ουσίας, ούτε εκπέμπει ακτινοβολία. Μπορεί λοιπόν να πραγματοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή άλλων ιατρικών νοσημάτων.

Το οφθαλμολογικό κέντρο Eye Focus είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας spectral domain OCT με Scanning Laser Ophthalmoscope. Η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει να εξετάζουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα τον οφθαλμό. Είναι εντυπωσιακό ότι είναι δυνατή η απεικόνιση δομών μεγέθους 2 χιλιοστών του χιλιοστού! Λόγω της μεγάλης ταχύτητας και της υψηλής ευκρίνειας του OCT που διαθετουμε στο κέντρο μας, διενεργούμε όλων των ειδών τις εξετάσεις όπως:

OCT προσθίου ημιμορίου

OCT οπισθίου ημιμορίου

OCT αγγειογραφία

Τι εξετάζουμε με την OCT ;

  1. Την ωχρά κηλίδα στον βυθό του οφθαλμού αλλά και γενικότερα τον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Έτσι είναι δυνατή η ανίχνευση βλαβών για την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, του σακχαρώδη διαβήτη, της απόφραξης φλέβας του αμφιβληστροειδούς, της οπής της ωχράς, του οιδήματος της ωχράς κηλίδος, των επαμφιβληστροειδικών μεμβρανών αλλά και γενικότερα άλλων παθήσεων του αμφιβληστροειδούς.
  2. Το υαλοειδές σώμα του οφθαλμού (βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τον αμφιβληστροειδή και την ωχρά κηλίδα). Έτσι είναι δυνατή η ανίχνευση παθήσεων όπως η υαλοαμφιβληστροειδική έλξη, η αποκόλληση του υαλοειδούς κτλ.
  3. Το Οπτικό Νεύρο και τις νευρικές ίνες. Αυτό καθιστά την OCT απαραίτητη σε παθήσεις που επηρεάζουν το οπτικό νεύρο και τις νευρικές ίνες όπως το γλαύκωμα, οι οπτικές νευρίτιδες κτλ
  4. Την γωνία του προσθίου θαλάμου. Η εξέταση της γωνίας είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις γλαυκώματος τόσο κλειστής όσο και ανοιχτής γωνίας.
  5. Τον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού. Μπορούμε έτσι να μετρήσουμε το πάχος του κερατοειδούς αλλά και του επιθηλίου που τον καλύπτει και να απεικονίσουμε με ακρίβεια τις στοιβάδες του. Η OCT είναι πολύ χρήσιμη στις περιπτώσεις διαφόρων εκφυλίσεων του κερατοειδούς, σε θολερότητες του κερατοειδούς, σε οίδημα αλλά και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις. Επιπλέον είναι πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις εφαρμογής εξειδικευμένων φακών επαφής.

Πρόσθιο ημιμόριο

  1. Την γωνία του προσθίου θαλάμου. Η εξέταση της γωνίας είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις γλαυκώματος τόσο κλειστής όσο και ανοιχτής γωνίας.
  2. Τον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού. Μπορούμε έτσι να μετρήσουμε το πάχος του κερατοειδούς αλλά και του επιθηλίου που τον καλύπτει και να απεικονίσουμε με ακρίβεια τις στοιβάδες του. Η OCT είναι πολύ χρήσιμη στις περιπτώσεις διαφόρων εκφυλίσεων του κερατοειδούς, σε θολερότητες του κερατοειδούς, σε οίδημα αλλά και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις. Επιπλέον είναι πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις εφαρμογής εξειδικευμένων φακών επαφής.

Γίνεται αντιληπτό ότι η OCT  αποτελεί μια κορυφαία οφθαλμολογική εξέταση που έχει αλλάξει εντυπωσιακά την διάγνωση πολλών οφθαλμολογικών παθήσεων. Στο Eye Focus διαθέτουμε μια από τις πιο σύγχρονες συσκευές OCT. Αυτό σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη εμπειρία μας στην εκτίμηση των ευρημάτων της εξέτασης, μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους ασθενείς μας ακριβείς διαγνώσεις ακόμη και στα πιο περίπλοκα περιστατικά.