Διόρθωση μυωπίας υπερμετρωπίας αστιγματισμού Διαθλαστική χειρουργική

Τι είναι η διαθλαστική χειρουργική

Η διαθλαστική χειρουργική αποσκοπεί στην χειρουργική διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών δηλαδή στη διόρθωση μυωπίας υπερμετρωπίας αστιγματισμού. Και στις τρεις περιπτώσεις οι ακτίνες του φωτός που εισέρχονται μέσα στον οφθαλμό, δεν εστιάζουν σωστά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εικόνες που βλέπουμε να μην είναι καθαρές και ευκρινείς. Σε άλλες περιπτώσεις η μειωμένη ευκρίνεια αφορά στην μακρινή όραση, σε άλλες κυρίως στην κοντινή και σε μερικές και στις δύο.

Οι κυριότερες διαθλαστικές ανωμαλίες είναι η μυωπία, ο αστιγματισμός και η υπερμετρωπία. Όλες αυτές οι διαταραχές μπορούν να διορθωθούν και με πιο κλασσικούς τρόπους όπως η χρήση γυαλιών, φακών επαφής κτλ. Παρόλα αυτά η χειρουργική διόρθωση παραμένει μια εναλλακτική που πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν. Η εξάρτηση από τη χρήση γυαλιών, οι κίνδυνοι από τη χρήση φακών επαφής, το κόστος γυαλιών και φακών επαφής αποτελούν βασικούς λόγους για την επιλογή της διαθλαστικής χειρουργικής.

Δείτε εδώ περισσότερα για την μυωπία, την υπερμετρωπία και τον αστιγματισμό

Που στοχεύουμε

Η διόρθωση μυωπίας υπερμετρωπίας αστιγματισμού μπορεί να γίνει με πολλές και διαφορετικές τεχνικές. Αυτές οι χειρουργικές τεχνικές διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το τμήμα του οφθαλμού στο οποίο εφαρμόζονται. Οι δομές του ανθρώπινου οφθαλμού που βασικά επηρεάζουν τη σύγκλιση και καλή επικέντρωση των ακτίνων του φωτός είναι ο κερατοειδής χιτώνας και ο κρυσταλλοειδής φακός.

Ο κερατοειδής είναι το πρόσθιο διάφανο τμήμα του οφθαλμού μας και βρίσκεται μπροστά από την κόρη και την ίριδα. Το σχήμα του κερατοειδούς, δηλαδή το πόσο καμπύλος είναι, επηρεάζει σημαντικά την σωστή σύγκλιση και επικέντρωση του φωτός στο βυθό του οφθαλμού μας. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και ο κρυσταλοειδής φακός. Βρίσκεται στο εσωτερικό του οφθαλμού μας και συμβάλει και αυτός στην σωστή επικέντρωση των ακτίνων του φωτός. Επιπλέον ο κρυσταλλοειδής φακός έχει την ικανότητα να αλλάζει την καμπυλότητα του. Έτσι μας επιτρέπει να εστιάζουμε και να βλέπουμε μακρυά, ενδιάμεσα αλλά και κοντά.

Μέθοδοι για τη διόρθωση μυωπίας υπερμετρωπίας αστιγματισμού

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται με τη χρήση laser και είναι γνωστές ως laser μυωπίας υπερμετρωπίας αστιγματισμού. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές τεχνικές με τη χρήση laser. Όλες αποσκοπούν στη σμίλευση του σχήματος του κερατοειδούς. Είναι σαν να μορφοποιούμε το σχήμα των κρυστάλλων των γυαλιών μας ανάλογα με την πάθηση. Όμως αυτή η σμίλευση γίνεται στον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού μας και είναι μόνιμη.

Μια άλλη μέθοδος είναι η χρήση ενδοφθάλμιων φακών που εμφυτεύονται μέσα στον οφθαλμό. Είναι σαν να εμφυτεύουμε έναν “φακό επαφής” μέσα στον οφθαλμό μας. Και με αυτή την μέθοδο υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Το χαρακτηριστικό είναι ότι μπορούμε να διορθώσουμε μυωπία υπερμετρωπια και αστιγματισμό με πάρα πολλούς βαθμούς.

Τέλος μια άλλη τεχνική είναι η αντικατάσταση του κρυσταλλοειδους φακού το οφθαλμού μας με έναν τεχνητό που θα διορθώνει τις διαθλαστικές ανωμαλίες. Πρακτικά είναι σαν να πραγματοποιούμε μια επέμβαση καταρράκτη. Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να διορθώσουμε πάρα πολλούς βαθμούς. Η μέθοδος αυτή προτιμάται σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.

Κάθε μέθοδος εφαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου, την ηλικία του , το είδος της διαθλαστικής ανωμαλίας που έχει και τους βαθμούς της διόρθωσης