Αστιγματικοί Ενδοφακοί

Επέμβαση καταρράκτη και διόρθωση αστιγματισμού με Verion Guided System

Με τον όρο καταρράκτης εννοούμε τη θόλωση του φυσικού κρυσταλοειδούς φακού του ματιού μας. Αυτο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της οπτικής οξύτητας και της ποιότητας της όρασής μας. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια,  η επέμβαση κατά κύριο λόγο αποσκοπούσε στην αφαίρεση του θολωμένου φακού του ματιού μας και την αντικατάστασή του με έναν τεχνητό ενδοφακό. Με τον τρόπο αυτό στοχεύαμε στην όσο γίνεται καλύτερη οπτική οξύτητα έστω και με τη χρήση γυαλιών. Αυτά ήταν αναγκαία σε αρκετές περιπτώσεις μετά την επέμβαση, είτε για μακρινή είτε για κοντινή χρήση.

Τι έχει αλλάξει σήμερα στην επέμβαση καταρράκτη ;

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί άλματα στην επέμβαση καταρράκτη. Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους ασθενείς μας αξεπέραστη ποιότητα όρασης. Μια από τις νεώτερες εξελίξεις είναι η αναβάθμιση της επέμβασης καταρράκτη σε διαθλαστική επέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι συγχρόνως με τον καταρράκτη, διορθώνουμε με μεγάλη ακρίβεια και τις διαθλαστικές ανωμαλίες του ασθενούς όπως η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός.

Με την κατάλληλη εμπειρία του χειρουργού σε εξειδικευμένες τεχνικές και τη χρήση των διαθέσιμων τεχνολογικών συστημάτων, μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια τι είδους τεχνητό ενδοφακό πρέπει να εμφυτεύσουμε μέσα στον οφθαλμό. Έτσι οι εισερχόμενες ακτίνες του φωτός εστιάζουν ακριβώς επάνω στην ωχρά κηλίδα του βυθού του ματιού και διορθώνεται ταυτόχρονα η μυωπία και η υπερμετρωπία. Σήμερα είναι διαθέσιμοι ενδοφακοί που μπορούν να διορθώνουν ταυτόχρονα και τον αστιγματισμό, ο οποίος είναι παρόν σε αρκετές περιπτώσεις ασθενών. Απαιτούν όμως χειρουργική εμπειρία και πολύ καλή επικέντρωση κατά την τοποθέτηση τους.

Διόρθωση αστιγματισμού με επέμβαση καταρράκτη

Μέχρι πριν λίγο καιρό, αυτό γινόταν με τη χρήση συμβατικών τεχνικών με χρήση μελανιού. «Μαρκάραμε» δηλαδή πάνω στον οφθαλμό τη γωνία που επιθυμούσαμε να τοποθετήσουμε τον ενδοφακό. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου φροντίζαμε ο φακός να τοποθετηθεί ακριβώς επάνω σε αυτά τα «μαρκαρίσματα». Η μέθοδος αυτή εμφάνιζε αρκετές τεχνικές δυσκολίες, τόσο στον υπολογισμό της γωνίας τοποθέτησης, όσο και στην χειρουργική ευθυγράμμιση του φακού. Κάποιες φορές η τοποθέτηση δεν ήταν ιδανική και τα αποτελέσματα κατώτερα των προσδοκιών μας.

Σήμερα όμως είναι δυνατή η τοποθέτηση του ενδοφακού, με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού συστήματος υπολογισμού και καθοδήγησης. Αυτό γίνεται χωρίς τη χρήση μελανιών και μαρκαρισμάτων πάνω στον οφθαλμό. Με το Verion Image Guided System είναι δυνατός ο εκ των προτέρων σχεδιασμός του χειρουργείου και ο ακριβής υπολογισμός της θέσης τοποθέτησης του ενδοφακού. Πριν την επέμβαση πραγματοποιείται ένας πολύ εξειδικευμένος έλεγχος του οφθαλμού. Τα δεδομένα καταγράφονται ψηφιακά με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και αξιοπιστία.

Τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα στο μικροσκόπιο του χειρουργείου με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε που ακριβώς πρέπει να τοποθετηθεί ο φακός. Ακόμη και αν ο ασθενής μετακινήσει τον οφθαλμό κατά τη διάρκεια του χειρουργείου η ηλεκτρονική καθοδήγηση “ακολουθεί” κάθε στιγμή την κίνηση και επαναπροσδιορίζει άμεσα την σωστή θέση και γωνία τοποθέτησης. Η επέμβαση με το Verion guided system μας προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα καθώς είναι εκ των προτέρων καθορισμένη και γνωστή και η παραμικρή λεπτομέρεια του χειρουργείου μας. Αυτό συμβάλλει στα άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Μ. Αρβανίτης χρησιμοποιεί την τεχνολογία Verion Image Guided System με γνώμονα τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμβαση καταρράκτη. Το οφθαλμοχειρουργικό ιατρείο Μ. Αρβανίτη αποτελεί σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή Νίκαιας, Κορυδαλλού και Πειραιά και προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τον σύγχρονο άνθρωπο.