Εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Τι είναι η ωχρά κηλίδα;

Η ωχρά κηλίδα είναι μια πολύ μικρή περιοχή στον βυθό του οφθαλμού μας. Αποτελεί όμως το σημείο που είναι υπεύθυνο για την κεντρική μας όραση. Η ευκρίνεια και η οπτική οξύτητα του ματιού μας, βασίζονται στην καλή λειτουργία της ωχράς κηλίδας. Έτσι, οποιαδήποτε πάθηση ή δυσλειτουργία αυτής της περιοχής, εκδηλώνεται με μείωση της οπτικής οξύτητας, παραμόρφωση των εικόνων, ακόμη και με πολύ σημαντική απώλεια της όρασης.

Τι είναι η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας;

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι μια πάθηση που προκαλεί καταστροφή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής της ωχράς. Σε αρχικές περιπτώσεις αυτή η καταστροφή είναι πολύ μικρή και έτσι δεν εμφανίζονται συμπτώματα. Σε επόμενα στάδια μπορεί να υπάρξουν περιοχές με συσσώρευση τοξικών προϊόντων, περιοχές με ατροφία και τέλος περιοχές με οίδημα και αιμορραγία. Οι παθήσεις της ωχράς είναι μεταξύ των κυριοτέρων αιτιών τύφλωσης ατόμων τρίτης ηλικίας στο δυτικό κόσμο. Με την αύξηση του προσδόκιμου ηλικίας, η ηλικιακή εκφύλιση τείνει να γίνει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που προκαλούν τύφλωση σήμερα.

Οι δύο μορφές της ηλικιακής εκφύλισης: η ξηρή και η υγρή

Η ξηρή μορφή της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας είναι η συχνότερη. Εμφανίζεται συνήθως σε ανθρώπους μετά το 60ο έτος της ηλικίας. Πρόκειται για μια σταδιακή και αργά εξελισσόμενη πάθηση. Σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών διαδράμει ήπια και δεν προκαλεί πρακτικά κανένα πρόβλημα στην όραση του ασθενούς. Όμως σε ένα μικρότερο ποσοστό ασθενών προκαλεί σταδιακά μείωση της οπτικής οξύτητας. Σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να καταλήξει και σε σημαντικότατη απώλεια της κεντρικής όρασης.

Η υγρή μορφή της ηλικιακής εκφύλισης είναι σπανιότερη, αλλά έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα για την όραση μας. Μπορεί να εμφανιστεί εξαρχής με αυτή την μορφή, σε μερικές όμως περιπτώσεις αποτελεί εξέλιξη της ξηρής μορφής. Ξεκινά με σημαντική και σχετικά ξαφνική μείωση της όρασης και της οπτικής οξύτητας, παραμόρφωση των αντικειμένων, ακόμη και με εμφάνιση περιοχών με σχεδόν πλήρη απώλεια όρασης. Η εξέλιξη αυτής της μορφής, αν μείνει χωρίς θεραπεία, είναι γρήγορη και δυστυχώς πολύ καταστρεπτική για την όραση.

Αντιμετώπιση

Σε κάθε περίπτωση η προφύλαξη της ωχράς κηλίδας είναι απαραίτητη. Απλά, καθημερινά, συμβατικά μέτρα μας προστατεύουν από την ηλικιακή εκφύλιση:

  • Ρύθμιση της αρτηριακής πιέσεως, της χοληστερόλης και του σακχαρώδους διαβήτη
  • Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία με τη χρήση γυαλιών ηλίου
  • Διατροφή πλούσια σε λαχανικά και ψάρια
  • Διακοπή του καπνίσματος

Στην περίπτωση της ξηρής ηλικιακής εκφύλισης τα παραπάνω μέτρα διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις συνιστάται η από του στόματος λήψη σκευασμάτων με βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Ο θεράπων ιατρός θα σας υποδείξει ποιο συγκεκριμένο σκεύασμα είναι καταλληλότερο για την περίπτωσή σας.

Ευτυχώς, την τελευταία δεκαετία, τα όπλα μας για αντιμετώπιση της υγρής μορφής είναι πολλά. Η βασικότερη θεραπευτική προσέγγιση είναι η διενέργεια ενδοφθάλμιων ενέσεων (δηλαδή στο εσωτερικό του οφθαλμού) με ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα. Ο στόχος μας είναι η σταθεροποίηση της όρασης και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και την καλυτέρευση της. Αυτές οι ενδοβόλβιες ενέσεις γίνονται κάτω από χειρουργικές συνθήκες, με τοπική αναισθησία με κολλύρια και δεν προκαλούν κανένα πόνο ή δυσανεξία στον ασθενή! Στις περισσότερες περιπτώσεις η έναρξη γίνεται με 3 μηνιαίες ενέσεις και η θεραπεία συνεχίζεται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται εφαρμογή laser (φωτοδυναμικής θεραπείας) αν και τα τελευταία χρόνια αυτή η προσέγγιση έχει υπερκεραστεί από τις ενδοβόλβιες ενέσεις.

Και στις δύο μορφές είναι καθοριστικής σημασίας η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή παρακολούθηση. Για αυτό το λόγο είναι αναγκαίος ο τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος αλλά και η διενέργεια των κατάλληλων εξετάσεων που υποδεικνύει ο γιατρός σας!